ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • ยินดีต้อนรับ
 • รางวัลกองทุนพัฒนาสหกรณ์
 • Student Cooperative Day Ea8fe7dbd0098a6cca7e195603926437
 • อวยพร พระเจ้าอยุ่หัว
 • King 10 Aniversary 6
 • Kickoff 16May67 99792bd7fd2f7bce8418a0d55272d5af
 • นโยบายอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
 • ไม่รับของ
 • ITA
 • ช่องทาง
 • 132 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช
 • รางวัลที่ 9
 • พนักงานราชการดีเด่น
 • 14567
 • รางวัล

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
  สหกรณ์จังหวัดพิจิตร

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • นโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขับเคลื่อนนโยบาย "ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้สมาชิกสหกรณ์"
  • นโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2567
  • นโยบาย อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2567
  • กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินหน้าแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ "ขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้อย่างยั่งยืน"
  • 26 กุมภาพันธ์ 2567 สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567
  • ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายคืนค่าหุ้นกรณีสหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานขาดทุน หรือสหกรณ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสะสม พ.ศ. 2566
  • กฎหมายสหกรณ์น่ารู้
  • ขั้นตอนและระยะเวลาการขอกู้เงินและขอเบิกเงิน กองทุนพัฒนาสหกรณ์
  • นโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขับเคลื่อนนโยบาย "ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้สมาชิกสหกรณ์"

  • นโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2567

  • นโยบาย อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2567

  • กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินหน้าแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ "ขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้อย่างยั่งยืน"

  • 26 กุมภาพันธ์ 2567 สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567

  • ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายคืนค่าหุ้นกรณีสหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานขาดทุน หรือสหกรณ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสะสม พ.ศ. 2566

  • กฎหมายสหกรณ์น่ารู้

  • ขั้นตอนและระยะเวลาการขอกู้เงินและขอเบิกเงิน กองทุนพัฒนาสหกรณ์

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  จังหวัดพิจิตร

  เมนูอื่นๆ

  ระบบงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ระบบบันทึกการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตร
  สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมส่งเสริมสหกรณ์
  สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดพิจิตร
  อีเมล์กรมส่งเสริมสหกรณ์
  โปรไฟล์สหกรณ์
  โปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร
  โปรไฟล์กลุ่มอาชีพ
  ระบบข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน
  รายงานประชุมประจำเดือน
  งบทดลองประจำเดือน
  แฟ้ม 19 รายการ
  โครงการสมดุลชีวิตคนทำงาน (Work Life Balance)
  lnfographic หน่วยงาน
  การจัดการองค์ความรู้ (KM) ของหน่วยงาน
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  Facebook
  83
  คู่มือประชาชน
  84
  85
  86
  KM กรมส่งเสริมสหกรณ์
  ชี้ช่อง เลาะแส ทุจริต

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
  Copyright © 2023 phichit Provincial cooperative office
  ภาพประกอบโดยเว็บไซต์  freepik.com , pixabay.com , flation.com

   

  BACK TO TOP